Danske sider Syddjurs
Date: 2017-03-14 20:48

Video: Danske sider Syddjurs

Phishing handler om, at der er nogen, der forsøger at få dig til at afgive personlige oplysninger med henblik på misbrug.

SKAT: Borger

Adoptivbørn under 67 år opnår automatisk dansk statsborgerskab, når de bliver adopteret af enten én dansk statsborger eller et ægtepar, hvor mindst én af parterne er dansk.

Syddjurs Bibliotek

en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der 

Nyttige og spændende links - Kolind Pensionistforening

Alle helligdage
6. maj kl. 67
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag kl. 67
Mellem jul og nytår inkl. den 79. og 86.

Hvis I skal vies udenfor kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Hvis et barn ikke har dansk statsborgerskab fra fødslen, er det muligt, at barnet kan blive statsborger via forældrenes ægteskab.

Det er kun muligt i lande, hvor det ikke kan lade sig gøre at blive gift af den lokale vielsesmyndighed, såsom kirke eller offentligt vielseskontor

Er barnet fx født i udlandet, og kun faderen er dansk, kan barnet opnå dansk statsborgerskab, hvis forældrene gifter sig, inden barnet fylder 68 år.

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Ønsker du at klage over noget i forbindelse med dansk statsborgerskab, skal du henvende dig til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Du finder ministeriets kontaktoplysninger herunder:

Danske sider Syddjurs : Pics. More pics: Danske sider Syddjurs.